espanolinglesvalenciano

     GESinn

IIDL - GESinn

El Grup d\'Estudis Socials Intervenció i Innovació -GESinn- està compost per personal docent i investigador amb dilatada i ampla experiència professional, vinculats en l\'actualitat al món acadèmic. El seu principal objecte d\'anàlisi es troba en àrees de Servicis Socials Comunitaris: Infància, Adolescència i Joventut; Dona, violència i estudis de gènere; Cooperació Internacional; Codesenvolupament i Intervenció Comunitària en el medi rural; Acció en l\'Àmbit Sociosanitari; Pobresa, delinqüència i exclusió; i Globalització i Estudis Urbans, sempre considerant transversalment a tota actuació, la perspectiva de gènere.

Es troba adscrit a l\'IIDL. Naix amb vocació transversal i entre els seus principals valors es troba l\'experiència d\'investigar i invertir en la realitat social des d\'una perspectiva crítica i constructiva. La coordinació i IP d\'aquest Grup d’Investigació és rotatòria, atenent l\'horitzontalitat dels seus membres en el compromís col·lectiu.

Més informació